Halmstad Triathlon

Regler

Svenska Triathlonförbundets regler gäller.

Några av de viktigaste reglerna

 • Tävlande ska känna till bansträckningen i de olika disciplinerna.
 • Knäpp hjälmen innan du tar cykeln från cykelstället och behåll hjälmen på tills du ställt tillbaka cykeln igen.
 • Håll minst 10 m (sprint) resp. 12 m (11.3) lucka till framförvarande cyklist, så länge du inte kör om.
 • Omkörning sker alltid på vänster sida.
 • Trafikregler gäller.
 • Det är inte tillåtet att cykla/springa i bar överkropp.
 • Musikspelare är inte tillåten under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att kasta skräp (flaskor, bars, gels etc.) längs med tävlingsbanan, annat än i anslutning till vätskestationerna.
 • Det är inte tillåtet att ha draghjälp från icke-tävlande, bestraffning: diskvalificering av tävlande.
 • GULT kort (varning). Regelbrott är på väg att uppkomma. Regelbrott kan rättas till.
 • BLÅTT kort (varning cykel). Strafftid. När tävlande inte klart undviker att ”ligga på rulle”.
 • RÖTT kort (diskvalificering). Regelbrott är uppenbart och kan inte rättas till.

Läs mer på triathlonförbundets hemsida. Tävlingsregler – Svenska Triathlonförbundet